Informator

KATEDRALNA PARAFIA OPIEKI N.M.P.

ul. Sienkiewicza 13, PL 26-600 Radom

EUCHARYSTIA:

 

- w niedziele i uroczystości: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30 (chrzty), 18.00, 20.00.
- w dni powszednie: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00; w wakacje: 6.00, 7.00, 8.00, 18.00

 

NABOŻEŃSTWA:

 

- okresowe (maj, czerwiec) - 17.30; Nabożeństwo różańcowe w październiku – 17.15
- nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy - w środę o 17.45


wielkopostne:

- Droga Krzyżowa dla dzieci – 16.30, dla młodzieży i dorosłych - godz. 17.00 (piątek)
- Gorzkie Żale - godz. 17.00 (niedziela).

 

Bierzmowanie - w 16. dniu każdego miesiąca o godz. 18.00

Spowiedź - codziennie od godz. 6.00 - 8.30 i od godz. 18.00, w niedziele i święta podczas wszystkich Mszy św.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - w dni powszednie od godz. 8.30 - 18.00

 

KANCELARIA PARAFIALNA:

 

czynna w dni powszednie: od godz. 10.00 do 12.00; od 16.00 do 17.30, w soboty 10.00 do 12.00.

 

Kancelaria - tel.: (48)362 76 67

Zakrystia - tel.: (48)362 17 81

Proboszcz - tel.: (48)362 38 38

 

Konto BGŻ S.A. o/Radom 52203000451110000000165330

 

Sakrament Chrztu Świętego

 

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

 

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

 

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, "aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie" (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).

 

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:


1. odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;

2. zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

1. ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);

2. katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;


6. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:


1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Chrzty w katedrze odbywają się w niedziele o godz. 13.30. Przygotowanie katechetyczno-liturgiczne rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej.


 

Sakrament Małżeństwa


 

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: "zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu" i przedłożyć następujące dokumenty:

 

1.      Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);

2.      Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);

3.      Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim lub świadectwo z pozytywną oceną z religii z ostatniej klasy szkoły średniej;

4.      Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące);

5.      Dowód osobisty;

6.      Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza jednej z parafii narzeczonych, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią (według miejsca zamieszkania).

 

PORADNIA RODZINNA czynna w poniedziałki:

 

Dla narzeczonych:   1630− 1830 (W lipcu i sierpniu dodatkowo w soboty od 1000-1200)

 

I KONFERENCJA        1630 – 1715

II KONFERENCJA       1715 – 1745

III KONFERENCJA       1745 – 1830

 

Dla małżeństw:            1830 − 1900

 

 

Narzeczeni, którzy zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej na trzy nauki przedślubne trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 

Katechezy dla narzeczonych prowadzone przez duszpasterza odbywają się w poniedziałki o godz. 1800.

 

 

Sakrament Bierzmowania – każdego 16. dnia miesiąca

 

 

W Katedrze Radomskiej każdego 16. dnia miesiąca udzielany jest sakrament bierzmowania podczas Mszy świętej o godz. 18.00.

 

Wspomniana możliwość przyjęcia sakramentu dotyczy osób, które z różnych względów nie przyjęły sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w latach katechizacji szkolnej. Kandydaci przybywają do katedry kwadrans przed godz. 18.00 z następującymi dokumentami ze swojej parafii:

 

  • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu wypełnione przez duszpasterza parafii kandydata, z pieczęcią adresową;
  • poświadczenie o sakramencie pokuty.

 

 

Pieczęć adresowa parafii kandydata

 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Imię i nazwisko .............................................................................................

Imię z bierzmowania .....................................................................................

Data i miejsce urodzenia ..............................................................................

Data i parafia chrztu (adres pocztowy) .........................................................

Nr aktu chrztu ...............................................................................................

Świadek bierzmowania .................................................................................

Data bierzmowania, Katedra Radomska, dnia 16 ............................. 20.... r.

 

***

 

Pieczęć adresowa parafii kandydata

 

Zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania

 

               Duszpasterstwo Parafii pw. .......................................... w .................................................. zaświadcza, że ......………………………………………………………….…………, ur. ……………...………., zam. ……………………………………………………....

 

Został(a) przygotowany(a) w naszej Parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kandydat do bierzmowania uczestniczył w katechezach indywidualnych, poznał prawdy katechizmowe, wykazując się odpowiednim zaangażowaniem duchowym i właściwą postawą moralną. W jego (jej) imieniu proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania w Katedrze Radomskiej.

 

Dnia ......................................................

 

 

                                                                                                                                Pieczęć i podpis duszpasterza

 

 

 

Kandydat(ka) przystąpił(a) do sakramentu pojednania   ...............................……………

                                                                                                   data i podpis spowiednika

 

***

 

Sakrament chorych

 


Chorych odwiedzamy regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 9.00. Natomiast na każde żądanie możemy odwiedzić osobę chorą, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zgłosić można to osobiście lub telefonicznie. W domu należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapaloną świecę i wodę święconą. Prosimy nie odkładać wizyty kapłana u chorego do ostatniego momentu, kiedy często chory jest już nieprzytomny i nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Skuteczność sakramentów zależy przecież od ich świadomego i wolnego przyjęcia.

 

Pogrzeb

 

1. Należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przynajmniej dzień przed pogrzebem

2. Konieczne jest świadectwo zgonu osoby zmarłej.

3. W przypadku osoby zmarłej z innej parafii należy przynieść pisemną zgodę właściwego proboszcza.

 


Strona główna | powrót do strony poprzedniej | do góry | napisz do nas

© 1999-2011